Πιστοποίηση Προσόντων

Στις Αγορές, Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού (CSM) σε συνεργασία με το Ιnternational Federation of Purchasing & Supply Management (IFPSM). 

Ξεκινήστε Σήμερα

Εκδηλώσεις

Διοργανώνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα events ενημερωτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα καθώς και Professional Networking events.

Ελάτε στην Επόμενη

Ενημέρωση

Άρθρα για καίρια θέματα, εκδηλώσεις, νέες τεχνολογίες και λύσεις , εκπαιδευτικές δραστηριότητες, νέες θέσεις εργασίας, ειδικές προσφορές κ.α.

Διαβάστε τα Τελευταία

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

(Εγκρ.Υπ.Αριθ. 1788/1978 Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)

Μη Κερδοσκοπικό - Μη Πολιτικό - Μη Συνδικαλιστικό Σωματείο με σκοπό την Έρευνα, Μελέτη, Προβολή και Προώθηση συγχρόνων Επιστημονικών Μεθόδων, Μέτρων, Συστημάτων, και Μηχανισμών καθώς και των εξελίξεων της διεθνούς πρακτικής για την προαγωγή, ανάπτυξη και αποδοτικότερη λειτουργία του ζωτικού τομέα των Αγορών (Purchasing), Προμηθειών (Procurement) και της Διοικήσεως Εφοδιασμού (Supply Management) των Οργανισμών, των Επιχειρήσεων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Μέλος του International Federation of Purchasing & Supply Management (IFPSM).

ορισμοι εννοιων: τι ειναι Purchasing - procurement - supply management

Αγορές

Ένα τμήμα Αγορών ασχολείται με τη διεκπεραίωση εντολών που προέρχονται από άλλα τμήματα της επιχείρησης (εσωτερικοί πελάτες - χρήστες). Με άλλα λόγια ασχολείται με τις ενέργειες που αποσκοπούν στην απόκτηση υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών εντός μιας επιχείρησης. Οι Αγορές είναι υποσύνολο των Προμηθειών.

Ορισμοί Purchasing

Προμήθειες

Ένα τμήμα Προμηθειών περιλαμβάνει ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο αρμοδιοτήτων. Συγκεκριμένα, έχει πιο αυξημένη συμμετοχή, κύρος και δυνατότητες λήψης αποφάσεων σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών. Οι Προμήθειες είναι υποσύνολο της Διοίκησης Εφοδιασμού.

Ορισμοί Procurement

Διοίκηση Εφοδιασμού

Ένα τμήμα Διοίκησης Εφοδιασμού έχει την ευθύνη ολόκληρου του δικτύου εφοδιασμού τόσο εντός όσο και εκτός μιας επιχείρησης. Η εστίασή του είναι κατά βάση στρατηγική, πάνω στο optimization της επιχείρησης. Κυρίως λειτουργεί με διατμηματικά tasks και ομάδες από όλα τα τμημάτα που συμμετέχουν στο ή επηρεάζονται από τον εφοδιασμό.

Ορισμοί Supply Management

Υποστηρικτές

Go to top