Μια γενική παρατήρηση που προκύπτει από τις εμπειρίες στελεχών που εργάζονται με το συγκεκριμένο σύστημα είναι ότι οι ανάγκες σε αναφορές (reporting) δεν καλύπτονται από το standard SAP και χρειάζεται αρκετή παραμετροποίηση προς την κατεύθυνση αυτή, η οποία δεν μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί από τους χρήστες.
Εσπερίδα με θέμα τις Ηλεκτρονικές Προμήθειες διεξήχθη από το Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών στις 14 Ιουνίου 2001 στο Ξενοδοχείο Πεντελικόν. Χορηγός της Ημερίδας ήταν η cosmoONE Hellas Marketsite η οποία έχοντας δημιουργήσει μία Ηλεκτρονική Αγορά (Marketplace),
Kαθώς οι Ελληνικές Επιχειρήσεις εκτίθενται στις δύσκολες και πολύπλοκες διεθνείς αγορές καθίσταται αδήριτη η ανάγκη για βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης. Μια δημοφιλής προσέγγιση είναι η ισχυροποίηση των επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών, κυρίως με επιχειρήσεις εκτός Ελλάδος.
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το 3o Πανελλήνιο συνέδριο Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου 2000 στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.Το συνέδριο παρακολούθησαν 300 περίπου στελέχη προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών από τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Go to top