Η εισήγηση παρουσιάζει παραδείγματα εφαρμογής της τεχνολογίας EDI σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, εμπορικές αλυσίδες καθώς και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μ. Βρετανίας.
Η διαδικασία των προμηθειών και της διαχείρισης υλικών είναι μια από τις σπουδαιότερες λειτουργίες σε μια σύγχρονη επιχείρηση. Έτσι, είναι επιβεβλημένη η υιοθέτηση νέων τεχνικών για την αποδοτικότερη διαχείριση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία αυτή.
Go to top