Στις 20 Ιουνίου 2014 πραγµατοποιήθηκε µε απόλυτη επιτυχία το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προµηθειών & Διοίκησης Εφοδιασµού που διοργάνωσαν από κοινού το Ελληνικό Ινστιτούτο Προµηθειών και ο Hellenic Logistics Association. Στόχος του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη του χρήσης της καινοτομίας ως μέσον αύξησης της ανταγωνιστικότας και διεξόδου από την κρίση.
Στις 19 & 20 Ιουνίου 2009 πραγµατοποιήθηκε µε απόλυτη επιτυχία το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προµηθειών & Διοίκησης Δικτύων Εφοδιασµού που διοργάνωσαν από κοινού το Ελληνικό Ινστιτούτο Προµηθειών και ο Hellenic Logistics Association. Στόχος του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη του ρόλου των Προµηθειών και της Διοίκησης Δικτύων Εφοδιασµού ως εκ των κυριότερων συντελεστών στην επίτευξη της κερδοφορίας και της βιωσιµότητας των εταιρειών.
Την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2007 το Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών διοργάνωσε την εκδήλωση "Operational Risk Management in the Supply Chain: Πως μπορείτε να προετοιμαστείτε για να αντιμετωπίσετε τους Επιχειρησιακούς Κινδύνους και τις Αλλαγές στην Αλυσίδα Εφοδιασμού" στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Eίναι γεγονός ότι η παγκοσμιότητα και η απελευθέρωση των αγορών, επέφεραν σημαντικές αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον που λειτουργούν οι διάφοροι συναλλασσόμενοι και οι επιχειρήσεις.Μια από τις συνέπειες των δομικών αυτών αλλαγών είναι να δημιουργηθεί ένα χρηματοοικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο τιμών και αυξημένη αβεβαιότητα.
Go to top