Συνοψίζουμε την εξέλιξη της λειτουργίας των προμηθειών και της διαχείρισης υλικών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, δίνοντας έμφαση σε σημαντικά σημεία σταθμούς. Παρουσιάζουμε  την σημερινή κατάσταση της λειτουργίας καθώς και μία σειρά εξελίξεων, οι οποίες σταδιακά την μεταμορφώνουν από απλή, εκτελεστική σε συνθέτη, στρατηγική λειτουργία.
Η παρουσίαση περιγράφει τους στόχους και τις δραστηριότητες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών καθώς και τις εμπειρίες του Γενικού Διευθυντή της σε σχέση με τις νέες διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο.
Στα στενά περιθώρια του χρόνου που έχω στη διάθεσή μου θα επιθυμούσα να αναφερθώ σε πολύ γενικές γραμμές, στην ραγδαία ανάπτυξη του τομέα των προμηθειών και της διαχείρισης υλικών και στις επιπτώσεις που έχει επιφέρει στο γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Go to top