Η μεγάλη ποικιλία, από άποψη τεχνολογίας των εγκαταστάσεων, ανάγκασε τον ΟΤΕ να διατηρεί σοβαρά αποθέματα ανταλλακτικών σε 16 Κεντρικές Διαχειρίσεις, οι οποίες είναι διάσπαρτες στο Λεκανοπέδιο Αττικής και σε 106 Περιφερειακές Αποθήκες διάσπαρτες σε όλη την Ελλάδα.
Στην εποχή μας, ίσως περισσότερο από ποτέ, η επιχειρηματική δραστηριότητα και η τεχνολογία, πορεύονται δίπλα-δίπλα. Ειδικά η σύγχρονη τεχνολογία της Πληροφορικής αποτελεί ένα αναπόσπαστο και δυναμικό κομμάτι των επιχειρηματικών διαδικασιών στο σύνολό τους.
Θα προσπαθήσω σήμερα να σας περιγράψω το Σύστημα Προγραμματισμού Απαιτήσεων Υλικών (ή MRP Materials Requirement Planning, όπως είναι ο καθιερωμένος όρος).
Τα μηχανογραφημένα συστήματα προμηθειών είναι κυρίως γνωστά ως εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα που βοηθούν τα στελέχη προμηθειών διευκολύνοντας την ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προμηθευτών, τις προδιαγραφές, τα επίπεδα αποθεμάτων κλπ.
Go to top