Μ. ΤΟΜΠΡΟΣ: Καλή μέρα σας. Υπηρετώ την ελληνική βιομηχανία επί 38 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή στην μεταποίηση γενικά. Από στέλεχος της βιομηχανίας σε ιδρυτή της εταιρίας HENNIGER και τώρα αποφάσισα να μπω στον τριτογενή τομέα, γι’ αυτό και έκανα το παντρολόγημα της STET με την INTERAMERICAN και ασχολούμαι και με την κινητή τηλεφωνία. Θα καλέσω τους συνομιλητές μου να κάνουν σύντομη παρουσία για τον ρόλο των προμηθειών στις επιχειρήσεις τους.
Στην εισήγηση παρουσιάζονται κανόνες Management των αγορών και διαχείρισης υλικών, καθώς και πρακτικές που εφαρμόζονται σε ελληνικές εταιρίες που έχουν εξαπλωθεί σε ξένες χώρες και η εξ αυτών εμπειρία, η οποία προβάλλει μέσα από σχετικά δημιουργικά πρότυπα, με συγκεκριμένους κανόνες και στόχους.
Γενικά υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης του συνολικού κόστους, σε τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις.
Η παρουσίαση περιγράφει πρακτικές εμπειρίες από την εφαρμογή της λειτουργίας της διαχείρισης υλικών σε μία επιχείρηση καταναλωτικών προϊόντων. Γίνονται αρκετές ενδιαφέρουσες επισημάνσεις πάνω σε πραγματικά καθημερινά προβλήματα που εμφανίζουν καθαρά αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των επί μέρους λειτουργιών που αφορούν υλικά καθώς και πάνω στις δυσκολίες λήψης διοικητικών αποφάσεων.
Go to top