FriJan23

4o Πανελλήνιο Συνέδριο Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικών: Διοίκηση Δικτύων Εφοδιασμού - Υποδειγματικές Εφαρμογές

Στις 23.01.04 πραγματοποιήθηκε το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών το οποίο οργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών (ΕΙΠ). Θέμα του Συνεδρίου ήταν: Διοίκηση Δικτύων Εφοδιασμού - Υποδειγματικές Εφαρμογές.

Η έναρξη του συνεδρίου έγινε από τον Πρόεδρο του ΕΙΠ Καθηγητή κ. Λ. Λάϊο, ο οποίος τόνισε ότι οι διοικήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς, στρέφονται προς την λειτουργία των προμηθειών και των δικτύων εφοδιασμού διότι εκτός από τις μεγάλες δυνατότητες για εξοικονομήσεις κόστους (σε πολλές επιχειρήσεις πάνω από το 70% των εσόδων δαπανάται για προμήθειες υλικών και υπηρεσιών), μπορεί να προκύψουν και σημαντικά οφέλη που προσθέτουν αξία στο τελικό προϊόν .

Στην πρώτη ομιλία του Συνεδρίου, η οποία έγινε από τον Διευθυντή Προμηθειών του Ομίλου Εταιρειών Γερμανός κ. Δ. Κατραβά, τονίστηκε η σημασία της επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών για την πρόβλεψη των απαιτούμενων ποσοτήτων αγοραζομένων υλικών. Η δημιουργία διατμηματικής ομάδας με εκπροσώπους τμημάτων που μεσολαβούν μεταξύ των προμηθευτών και πελατών του ομίλου (Εμπορικό, Logistics, Προμηθειών και Οικονομικό) οδήγησε σε μείωση των αποθεμάτων, αύξηση των επιπέδων διαθεσιμότητας των προϊόντων και βελτίωση της ευελιξίας στη πολιτική αποθεματοποίησης. Σε συναφές θέμα, η κ. Ν. Παπάκου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Προμηθειών της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων, ανέλυσε τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση διατμηματικών ομάδων στα δίκτυα εφοδιασμού και τις προϋποθέσεις για την επιτυχημένη οργάνωση τέτοιων ομάδων.

Η αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των προμηθειών σε Ομίλους αποτελούμενους από εκατοντάδες ανεξάρτητες επιχειρήσεις που αγοράζουν μεγάλη ποικιλία ειδών περιγράφηκε από τον κ. Β. Κόη, Διευθυντή Συμβάσεων Πλαισίου της ΑΓΕΤ Ηρακλής (Όμιλος LAFARGE). Οι απαιτούμενες συνέργιες επιτυγχάνονται μέσω των κατάλληλων οργανωτικών δομών, υποδειγματικών διαδικασιών σε κάθε βήμα της διαδικασίας εφοδιασμού, αλλά και εφαρμογής διεταιρικών πιλοτικών ενεργειών (pilot actions) σε ευρείες γεωγραφικές περιφέρειες.

Ο κ. Γ. Αντύπας, Διευθυντής Αγορών της UNILEVER – ΕΛΑΪΣ ΑΕ, περιέγραψε πως η μετάβαση από μία τοπική σε μία ευρωπαϊκή οργάνωση προσέδωσε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ΕΛΑΪΣ Α.Ε. Στην ομιλία αυτή δόθηκε έμφαση στο γεγονός ότι η χρήση των ενοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων της UNILEVER διευκολύνει, μεταξύ άλλων, την τυποποίηση και την απλοποίηση των προδιαγραφών υλικών, την πιστοποίηση και την αξιολόγηση των προμηθευτών, την ανάλυση τιμών προσφορών κ.ά.

Τα πλεονεκτήματα αλλά και οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις αναθέσεις σε τρίτους (outsourcing) αναλύθηκαν από τον Λέκτορα του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Σωκράτη Μοσχούρη. Μελέτες από τον Ελλαδικό χώρο δείχνουν ότι οι συνηθέστερες περιοχές που εφαρμόζεται το outsourcing είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (εσωτερικός έλεγχος, μισθοδοσία), η μηχανογράφηση, το customer service, η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και τα logistics.

Σε άλλη ομιλία, ο κ Σ. Μίττμαν, Corporate Liaison Officer της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε., χρησιμοποιώντας την πλούσια εμπειρία του ανέλυσε τους «Επαγγελματικούς Ορίζοντες ενός Στελέχους Προμηθειών» και πρότεινε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές στα νεότερα αλλά και παλαιά στελέχη ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή επαγγελματική εξέλιξη.

Στην συνέχεια, ανέβηκε στο βήμα ο κ. Δ. Ζουγανέλης, Υποδιευθυντής Προμηθειών της ΣΙΔΕΝΟΡ AE, ο οποίος περιέγραψε την «Ενοποίηση-Αναδιοργάνωση των Προμηθειών Group Χάλυβα του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ». Στα πλαίσια της ομιλίας του, ο κ. Ζουγανέλης εξήγησε πως το νέο σύστημα ERP της εταιρείας χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή έγκυρων και έγκαιρων δεδομένων τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για την κατάλληλη κατηγοριοποίηση και διαχείριση των αγορών του ομίλου ώστε να μειωθεί το κόστος αγοράς κατά ένα σημαντικό ποσοστό. Ακολούθησε, η παρουσίαση του κ Σ. Τσάκα, Αγοραστή της Εταιρείας Ε.Ι. Παπαδοπούλου που αφορούσε την «Στρατηγική Έρευνας Πηγών Προμήθειας για τον Εφοδιασμό Καυσίμων». Ο κ. Τσάκας μοιράστηκε με το κοινό την μεθοδολογία που ακολούθησε και τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα της έρευνάς του.

Η πρώτη ανοικτή συζήτηση είχε θέμα την εξειδίκευση και την πιστοποιημένη εκπαίδευση στις προμήθειες. Σε αυτήν συμμετείχαν οι κ.κ. Σ. Κόνταρης–Supply Chain Manager-THRAKON ΑΕ (Συντονιστής), Δ. Ζουγανέλης, Ε. Οικονομοπούλου-Υποδιευθύντρια Προμηθειών της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου και Μ. Ντατβάνη- Σύμβουλος της HUMANTEC.

Επόμενος ομιλητής ήταν ο κ. Γ. Μακροκάνης, Director of Logistics Operations του Ομίλου Εταιρειών NEOSET, με θέμα την εφαρμογή σύγχρονων αρχών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο Project Management των προμηθειών. Ο ομιλητής πρότεινε την ιδανική μορφή οργάνωσης της ομάδας του έργου, τις απαραίτητες ικανότητες του ιδανικού Project Leader και τις τακτικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Project Leader ώστε η ομάδα να έχει την μέγιστη δυνατή απόδοση.

Ακολούθησε η παρουσίαση του κ Γ. Γεράρδου, Προέδρου & Διευθύνοντος Σύμβουλου της ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΒΕ, με τίτλο «Πως θα Μειώσετε το Διαχειριστικό Κόστος των Προμηθειών». Στην ομιλία του ο κ. Γεράρδος περιέγραψε πως μπορεί κάποιος, με την κατάλληλη κατηγοριοποίηση των προμηθειών και την βοήθεια του e-procurement, να συρρικνώσει το διαχειριστικό κόστος των προμηθειών σε μια εταιρεία.

Ο κ. Τ. Λυμπερέας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, έκανε μια ανασκόπηση της εξέλιξης των ψηφιακών προμηθειών στην τελευταία δεκαετία και μερικές σύντομες προβλέψεις σχετικά με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι ψηφιακές προμήθειες στο μέλλον. Σε συναφές θέμα, ο κ. Λεμονής, Διευθυντής Marketing της CosmoOne, παρουσίασε τα πλεονεκτήματα του e-procurement χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς το σύστημα Β2Β της εταιρείας του.

Επόμενη ομιλία ήταν αυτή του Καθηγητή κ. Λ. Λάιου, Προέδρου του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Η Μεγιστοποίηση της Συνεισφοράς των Συστημάτων ERP στην Λειτουργία του Εφοδιασμού». Ο κ. Λάιος έκανε μια σύντομη εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των συστημάτων προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (ERP), ανέλυσε τις αλλαγές στην οργάνωση των προμηθειών λόγω εφαρμογής των ERP και παρουσίασε τους περιορισμούς των συστημάτων ERP ως προς τα δίκτυα εφοδιασμού. Στην συνέχεια, παρουσίασε τρόπους με τους οποίους μπορεί να μεγιστοποιηθεί η συνεισφορά των συστημάτων ERP στα Τμήματα Εφοδιασμού και έκλεισε την ομιλία του επισημαίνοντας τα επικίνδυνα σημεία και τους παράγοντες που επηρεάζουν την περίοδο προσαρμογής.

Τελευταίο και από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα του συνεδρίου ήταν η ανοικτή συζήτηση που ακολούθησε με τίτλο «Η Εφαρμογή των Συστημάτων ERP στην Ελληνική Βιομηχανία». Σε αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι εταιρειών που είχαν εγκαταστήσει και χρησιμοποιούσαν συστήματα ERP για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς και εκπρόσωπος από την μεγαλύτερη ίσως
εταιρεία αυτή την στιγμή στον τομέα των ERP.

Το πάνελ αποτελείτο από τους κ.κ. Κ. Βασιλειάδη– Διευθυντή Κεντρικών Προμηθειών-ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ (Συντονιστή), Ν. Κοσμαδάκη–Global Procurement Manager-ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ, Θ. Παπαβασιλείου- Διευθυντή Προμηθειών - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Γ.Γεράρδο - Προέδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΒΕ και Μ. Ραπτόπουλο–Business Solutions Consulting–Head Manager–SAP HELLAS S.A.

Στο συνέδριο συμμετείχαν περίπου 220 στελέχη προμηθειών και εφοδιασμού από μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

Rate this item
(1 Vote)
Hellenic Purchasing Institute

Ανεξάρτητος Μη Κερδοσκοπικός - Μη Πολιτικός - Μη Συνδικαλιστικός Οργανισμός με σκοπό την βελτίωση της Διοίκησης Αγορών,Προμηθειών & Εφοδιασμού. Εκπρόσωπος του International Federation of Purchasing & Supply Management στην Ελλάδα.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top