MonOct04

Εσπερίδα: Supplier Relationship Management & Corporate Social Responsibility

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη εσπερίδα του ΕΙΠ την 1η Οκτωβρίου 2004 στο ξενοδοχείο St George Lykabetus με την ευκαιρία της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ινστιτούτων Προμηθειών και Εφοδιασμού. Η πρώτη διάλεξη της εσπερίδας επικεντρώθηκε σε θέματα “Supplier Relationship Management –another mismanaged issue in Purchasing με oμιλητή τον κ. Soren Vammen, Chief Executive Officer του Δανικού Ινστιτούτου Προμηθειών - Danish Purchasing & Logistics Forum.

Ο κ. Vammen άνοιξε την ομιλία του ευχαριστώντας τους ακροατές για την παρουσία τους στην εκδήλωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Προμηθειών, ενώ δήλωσε εντυπωσιασμένος από τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Στη συνέχεια σκιαγράφησε , με ιδιαίτερα εύγλωττο τρόπο, το κλίμα ο που επικρατούσε στις σχέσεις Προμηθευτών- Αγοραστών το 16ο Αιώνα στην Σουηδία παραθέτοντας την επιστολή του Βασιλιά Gustaf Wasa της Σουηδίας προς τους Προμηθευτές του: «Σύμφωνα με την εξουσία που μου παρέχει το βασιλικό μου αξίωμα σας διέταξα να φτιάξετε χίλιες πανοπλίες και δέκα χιλιάδες βέλη. Δεν συμμορφωθήκατε. Σας διατάσσω να το κάνετε αλλιώς θα σας κόψω τα κεφάλια ,στο κέντρο της πόλης, μια παραμονή εορτής της επιλογής μου, προς διασκέδαση των κατοίκων της Στοκχόλμης».

Ο κ. Vammen παρατήρησε ότι «παρόμοιο» κλίμα επικρατεί και σε πολλές από τις σημερινές σχέσεις Αγοραστών και Προμηθευτών και επισήμανε τα παρακάτω:

Τελικά ανταγωνίζονται ολόκληρα δίκτυα εφοδιασμού και όχι απλές εταιρίες.

Φορείς εκτός της εταιρείας ηγέτη μίας αλυσίδας εφοδιασμού παρέχουν το 75% της λειτουργικότητας της αλυσίδας.

Οι εταιρείες που διαχειρίζονται σωστά τις σχέσεις με τους Προμηθευτές τους υπερέχουν από τις τους υπόλοιπες σε αναλογία 2:1 σε κάθε διάσταση απόδοσης σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας.

Παρόλα τα παραπάνω, λιγότερο από 10% των μεγάλων εταιρειών έχουν τις κατάλληλες διαδικασίες Στρατηγικής Διοίκηση Προμηθευτών.

Στην συνέχεια παρέθεσε τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών στις top 1000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις:

Η Διοίκηση των Σχέσεων με τους Προμηθευτές λάμπει δια της απουσίας της.

92% των ερωτηθέντων είναι δυσαρεστημένοι με την παρούσα πρόοδο τους.

Λιγότερο από 10% των προμηθευτών καλύπτονται από οποιασδήποτε μορφή supplier management.

Οι εταιρείες με κακές επιδόσεις στην διαχείριση σχέσεων με τους προμηθευτές διακρίνονται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Το Τμήμα Προμηθειών στοχεύει αποκλειστικά στη μείωση του κόστους.

Δεν υπάρχει εκπροσώπηση των προμηθειών στο ανώτατο επίπεδο Διοίκησης.

Το Τμήμα Προμηθειών έχει την δυνατότητα να ελέγξει μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνολικής δαπάνης του οργανισμού.

Το πρόγραμμα διαχείρισης προμηθευτών καλύπτει λιγότερο από 20% του αριθμού των προμηθευτών.

Δεν υπάρχουν διαδικασίες για την διαχείριση των στρατηγικών σχέσεων με τους προμηθευτών.

Ο κ. Vammen στην συνέχεια παρουσίασε τέσσερις προσεγγίσεις διαχείρισης του κόστους των αγοραζομένων υλικών και υπηρεσιών σε μια επιχείρηση:

Τις αγορές χωρίς διαπραγμάτευση.

Την «επίθεση» στις τιμές του Προμηθευτή:Οι Αγοραστές πιέζουν τους προμηθευτές να μειώνουν τις τιμές χωρίς να τους βοηθάνε να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους με αποτέλεσμα να μειώνεται το περιθώριο κέρδους τους. Η κατάσταση αυτή είναι win-lose γιατί ενώ ο αγοραστής κερδίζει ο προμηθευτής βλάπτεται γιατί μειώνεται το περιθώριο κέρδος του.

Την «επίθεση» στο κόστος του Προμηθευτή: Μέσω στενής συνεργασίας Προμηθευτή-Αγοραστή πραγματοποιείται ανάλυση του κόστους της αγοραζόμενης εισροής και κοστολόγηση του χρόνου ζωής της, συμφωνούνται προκαθορισμένες ενέργειες και projects για την μείωση του κόστους και οι δύο εταιρείες προχωράνε στην υλοποίηση τους. H περίπτωση αυτή είναι win-win διότι και ο Αγοραστής απολαμβάνει μειωμένες τιμές και το περιθώριο κέρδους του Προμηθευτή παραμένει σχετικά ανέπαφο.

Την απόπειρα εξάλειψης του κόστους από το δίκτυο εφοδιασμού: Αυτό πραγματοποιείται μέσα από την προσεκτικό καθορισμό απαιτήσεων και τον προσεκτικό σχεδιασμό προϊόντων από την πρώτη μέρα της ερευνάς και ανάπτυξης ενός καινούριου προϊόντος, μέσα από την στενή συνεργασία με τους προμηθευτές και συμμετοχή τους στις ομάδες σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων.

Με αυτή τη προσέγγιση επιτυγχάνεται ολική διαφάνεια σε σχέση με το κόστος, κερδοφόρες παραγωγικές διαδικασίες,modular sourcing και ορθολογισμός των επιχειρησιακών πλατφόρμων.

Κάθε μια από αυτές τις προσεγγίσεις οριοθετεί και τη σχέση του προμηθευτή με τον αγοραστή και την καθιστά ανταγωνιστική, συνεργατική ή ακόμα και συνεταιρική.

Ο κ Vammen τόνισε ότι ο τύπος σχέσης με τον προμηθευτή και η προσέγγιση διαχείρισης του κόστους εξαρτάται από τις συνθήκες και την περίπτωση της εισροής και πιο συγκεκριμένα από την θέση της στην ανάλυση του προμηθευτικού χαρτοφυλακίου της εταιρίας χρησιμοποιώντας μάλιστα και μια ρήση του Αγησιλάου (444-400 Π.Χ) «Ο χαρακτηρισμός μιας ενέργειας ως καλής ή κακής καθορίζεται από τις συνθήκες υπό της οποίες πραγματοποιείται».

Στην συνέχεια ο κ Vammen ανέλυσε τα οφέλη από την στρατηγική συνεργασία με τους προμηθευτές και τις υποδειγματικές πρακτικές στη διαχείριση της σχέσης με τους προμηθευτές.

Ο ομιλητής κατέληξε ότι ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες στην διαχείριση των σχέσεων με του προμηθευτές είναι ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά των εργαζομένων που έρχονται σε επαφή κατά τη συνεργασία προμηθευτή και αγοραστή, και παρουσίασε το μοντέλο ψυχολογικής ανάλυσης DiSC.

Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται αρχικά για την αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των τύπων συμπεριφοράς των ατόμων και στην συνέχεια για την επιλογή του κατάλληλου προφίλ αγοραστή ανάλογα με την σχέση που πρέπει να αναπτυχθεί με τους προμηθευτές.

Το μοντέλο DiSC αναλύει το πώς αντιλαμβάνεται το άτομο το περιβάλλον του και πως αξιολογεί τον εαυτό του σε σχέση με τους άλλους. Στην συνέχεια κατηγοριοποιεί το άτομο σε μια από τις τέσσερις ακόλουθες διαστάσεις συμπεριφοράς: Κυριαρχία, Επιρροή, Σταθερότητα και Ικανότητα. Ο κ Vammen ανέλυσε τα χαρακτηριστικά των ατόμων της κάθε κατηγορίας, τις επιθυμίες τους, τα κίνητρα τους και τους περιορισμούς τους. Στην συνέχεια προδιέγραψε τον ιδανικό τρόπο συνεργασίας για τα άτομα της κάθε κατηγορίας περιγράφοντας το τι θα πρέπει να περιμένει κανείς από αυτά, το τι θα πρέπει να τους «δίνει» και τι συμπεριφορά θα πρέπει να υιοθετεί απέναντί τους.

Ο κ Vammen έκλεισε την ομιλία του προτρέποντας τα στελέχη προμηθειών να:

Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν διαφοροποιημένες σχέσεις ανάλογα τις απαιτήσεις.

Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν δομές και συστήματα για την υποστήριξης της προμηθευτικής στρατηγικής.

Να κατανέμουν το προσωπικό ανάλογα την σχέση που θέλουν να χτίσουν.

Να προσέχουν ποιους δείκτες απόδοσης χρησιμοποιούν ανάλογα με το ποίος ήταν ο αρχικός τους στόχος.

Στην συνέχεια ανέβηκε στο βήμα ο κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ο κ. Ken James που κατέχει την θέση Chief Executive του βρετανικού Chartered Institute of Purchasing & Supply. O τίτλος της ομιλίας του κ. James ήταν “Corporate Social Responsibility and the Supply Marketplace”.

O κ. James όρισε την Corporate Social Responsibility την «ευθύνη της ενεργής διαχείρισης της οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής επίδρασης και επίδρασης στα ανθρώπινα δικαιώματα των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε όλο τον κόσμο, βασίζοντας αυτές σε αρχές που αντικατοπτρίζουν τις διεθνείς αξίες, με σκοπό να ωφελούνται οι λειτουργίες και η φήμη της επιχείρησης, αλλά και οι κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται.»

Ο κ James τόνισε ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη καλύπτει όλες τις πτυχές της επιχείρησης: τις λειτουργίες της, την σχέση της με τους εργαζομένους, την σχέση της με την κοινότητα, την σχέση της με τους συνεταίρους της, την σχέση της με τους πελάτες και φυσικά την σχέση της με τους προμηθευτές της.

H εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι έννοια που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την επιχειρησιακή ηθική, την περιβαλλοντική ευθύνη, την εταιρική διακυβέρνηση, τις ίσες ευκαιρίες, την προσφορά στην κοινότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επίδραση στην κοινωνία.

Στην συνέχεια ο κ James έκανε μια σύντομη αναφορά στον ρόλο των εταιρειών ως κόμβους των δικτύων εφοδιασμού και στο ρόλο της Διοίκησης Προμηθειών και Εφοδιασμού στο Management. O κ. James είπε η σημασία της διοίκησης εφοδιασμού αναγνωρίζεται όλο και πιο πολύ λόγω του ποσοστού των εσόδων που διατίθενται για την αγορά υλικών και υπηρεσιών (συνήθως 50-80 % του ετήσιου τζίρου) και των πλεονεκτημάτων που προέρχονται από αυτό όπως η εξάλειψη κόστους, risk management, καινοτομία, βελτίωση υπηρεσιών, εταιρική φήμη κ.α.

Ο κύριος James έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο brand management λέγοντας ότι η εταιρική φήμη είναι αναπόσπαστο κομμάτι των άυλων στοιχείων του ενεργητικού μιας εταιρείας και λέγοντας ότι η συνεργασία με ένα καλό ή κακό προμηθευτή μπορεί να την επηρεάσει προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Ο κ. James ανέφερε χαρακτηριστικά το παράδειγμα της Nike, η οποία χρησιμοποιούσε υποκατασκευαστές οι οποίοι δεν σεβόντουσαν την εργατική νομοθεσία των χωρών των οποίων λειτουργούσαν και της οποίας η φήμη και η μετοχή υπέστησαν πλήγμα λόγω αυτής της ενέργειας.

Ο κ. James σχολιάζοντας τα αποτελέσματα έρευνας του CIPS σε μεγάλες εταιρείες, είπε ότι ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων έχουν υιοθετήσει ορισμένες πτυχές της Eταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (90 % των ερωτηθέντων έχουν κάποιο Ηθικό Κώδικα – Πολιτική Προμηθειών και 73% έχουν πολιτικές CSR) η ενημέρωσή τους για την επίδραση των προμηθειών στο CSR δεν είναι η ιδανική.

Επιπλέον κατά την αγορά υλικών μόνο το 29% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θεωρεί την διάσταση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως βασικό κριτήριο κατά την επιλογή προμηθευτή.

Στην συνέχεια ακολούθησε ανοικτή συζήτηση με πάνελ ομιλητών όπου διαπιστώθηκε η κρισιμότητα της εφαρμογής των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν προμηθευτές από χώρες με ελλείψεις στην εργατική και την περιβαντολογική νομοθεσία.

Αναφέρθηκε επίσης ότι επαγγελματικοί φορείς προμηθειών και εφοδιασμού αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προώθηση των αρχών CSR. Για παράδειγμα το Institute of Supply Management των ΗΠΑ έχει προετοιμάσει ήδη σχετικό οδηγό αρχών CSR ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του (www.ism.ws).

Μεγάλες εταιρείες όπως π.χ. η ΙΚΕΑ έχουν υιοθετήσεις αρχές Κοινωνικής Υπευθυνότητας οι οποίες θεωρούνται κρίσιμές για την διαμόρφωση καλής εταιρικής εικόνας από πελάτες, προμηθευτές και άλλους κοινωνικούς εταίρους.

Από ελληνικής πλευράς ο κ.Γ. Γεράρδος ,Διευθύνων Σύμβουλος και πρόεδρος της ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Β.Ε.Ε περιέγραψε τις προσπάθειες της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις αρχές της CSR και ανέφερε ότι μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την εφαρμογή αρχών CSR κατά την αξιολόγηση χορηγήσεων.

Συμπερασματικά φαίνεται ότι το ζήτημα της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας απασχολεί το χώρο του εφοδιασμού σε σημαντικό βαθμό και εναπομένει στα στελέχη προμηθειών να αναλάβουν πρωτοβουλίες προσαρμογής της πολιτικής προμηθειών των οργανισμών με κατάλληλες διαδικασίες, καθώς και ενημέρωσης των διοικήσεων για τις θετικές επιπτώσεις που έχει η εφαρμογή τους στην εταιρική εικόνα.

Οι ομιλητές του panel ήταν οι κύριοι Ken James, Chief Officer του CIPS, Γεώργιος Γεράρδος ΔΣ και Πρόεδρος της Πλαίσιο ΑΕΒΕ, Dr Attila Chikan Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Βουδαπέστης

Rate this item
(0 votes)
Hellenic Purchasing Institute

Ανεξάρτητος Μη Κερδοσκοπικός - Μη Πολιτικός - Μη Συνδικαλιστικός Οργανισμός με σκοπό την βελτίωση της Διοίκησης Αγορών,Προμηθειών & Εφοδιασμού. Εκπρόσωπος του International Federation of Purchasing & Supply Management στην Ελλάδα.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top