WedDec06

Δραστηριότητες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικών (1995)

Η παρουσίαση περιγράφει τους στόχους και τις δραστηριότητες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών καθώς και τις εμπειρίες του Γενικού Διευθυντή της σε σχέση με τις νέες διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Διαχείρισης Υλικών (International Federation of Purchasing and Materials Management, IFPMM) είναι απλωμένη σε όλο τον κόσμο. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών είναι ενεργό μέλος της IFPMM για αρκετά χρόνια. Η Συνομοσπονδία κατέχει μία μοναδική θέση, που ίσως πολλοί να μην γνωρίζουν, συνεργάζεται με πάρα πολλούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα διεθνώς. Είναι γνωστό ότι τα μέλη της αντιπροσωπεύουν αρκετά ισχυρή αγοραστική δύναμη.

Όλοι σας γνωρίζετε, σαν αγοραστές, ποιο είναι το ποσό των χρημάτων που διαχειρίζεσθε, εάν το πολλαπλασιάσετε επί τον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο, υπολογίζετε κατά προσέγγιση το ποσό που δαπανάται για αγορές από τους φορείς που εκπροσωπείτε. Φυσικά δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα πάντα, π.χ. δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις δαπάνες αγορών αμυντικών συστημάτων.

Oι στόχοι μας:

  1. Προσπαθούμε να προωθήσουμε τη Λειτουργία των Προμηθειών έτσι ώστε να καταστεί ένα αναπόσπαστο μέρος της διοικητικής δομής μίας επιχείρησης. Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν ισχύει πάντοτε σε όλες τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο και τον σεβασμό προς την λειτουργία των προμηθειών κυρίως μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.
  2.  Έχουμε καθιερώσει και διατηρούμε ένα πολύ αυστηρό κώδικα ηθικής.
  3. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την ίδρυση συνδέσμων προμηθειών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σε αυτό ιδιαίτερα το σημείο έχουμε μεγάλη δυνατότητα για ανάπτυξη.

Για να επιτύχουμε τους ανωτέρω στόχους κάνουμε προσπάθειες σε τρεις περιοχές :

  1. Μέσω επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης προσπαθούμε να αντιληφθούμε τη διαφορά που υπάρχει στον τρόπο σκέψης και την κουλτούρα μεταξύ των διαφόρων εθνών. Με αυτό τον τρόπο προωθούμε την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου.
  2. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και την βελτίωση προγραμμάτων εκπαίδευσης τα οποία σχετίζονται με την λειτουργία των προμηθειών. Σύμφωνα με την γνώμη μας αυτός είναι ένας τομέας στον οποίον παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση όταν κάνουμε συγκρίσεις με την πολύ απότομη άνοδο της σημασίας της λειτουργίας των προμηθειών.
  3. Προωθούμε και δίνουμε ερεθίσματα για την ανάπτυξη πρακτικής έρευνας στον χώρο των προμηθειών. Πιστεύουμε ότι έρευνα και ανάπτυξη στον χώρο των προμηθειών είναι το κλειδί για την επιβίωση. Επίσης είναι η αρχή νέων εξελίξεων. Στην πραγματικότητα αν σταματήσουμε να κάνουμε έρευνα και ανάπτυξη αυτό είναι η αρχή του τέλους, ελπίζω να το καταλαβαίνετε.

Τώρα θα σας πω μερικές από τις δραστηριότητες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών. Έχουμε ιδρύσει ένα Πρόγραμμα Πιστοποίησης. Τα προγράμματα εκπαίδευσης σε διάφορες χώρες αναπτύσσονται και άναρχο τρόπο. Μερικά προγράμματα είναι πολύ χειρότερα από άλλα. Για να έχουμε μία βελτίωση η Διεθνής Ομοσπονδία Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών θεώρησε ότι πρέπει να καθιερώσουμε ένα πρότυπο. Έτσι ξεκινήσαμε ένα Πρόγραμμα Πιστοποίησης διαφόρων οργανισμών, ώστε να μπορούν να ελέγχουν την εκπαίδευση στις προμήθειες. Η Διεθνής Ομοσπονδία έχει θέσει κάποιες απαιτήσεις, αν πάρετε ένα πιστοποιητικό από έναν τοπικό οργανισμό σημαίνει ότι αναγνωρίζεστε σαν στελέχη προμηθειών και από τους σαράντα άλλους οργανισμούς που μετέχουν στην Ομοσπονδία. Έχουμε καθιερώσει ένα Ευρωδίπλωμα, ίσως να έχετε ακούσει για αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι το σημαντικότερο δίπλωμα που υπάρχει στην Ευρώπη.

logoipfmm

Στο Ευρωδίπλωμα παίρνετε μόρια με βάση την προηγούμενη εκπαίδευση σας, τα σεμινάρια που έχετε παρακολουθήσει και τις μονάδες εκπαίδευσης που είσαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθήσετε. Επίσης λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη εμπειρία. Οι εξετάσεις γίνονται από την Διεθνή Ομοσπονδία. Ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα από τον περασμένο Νοέμβριο και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Στην Ελβετία υπάρχουν είκοσι άτομα τα οποία έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα. Έχουμε επίσης πολλά προγράμματα τα οποία γίνονται στην Βρετανία καθώς επίσης και σε άλλους συνδέσμους. Το ευρωδίπλωμα έχει γίνει δεκτό από όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς προμηθειών, είναι ένα πραγματικό Ευρωπαϊκό Δίπλωμα. Ελπίζω αρκετοί από εσάς να εγγραφούν. Η εκπαίδευση δεν γίνεται από την Διεθνή Ομοσπονδία, γίνεται από τους τοπικούς συνδέσμους. Κάθε δύο χρόνια κάνουμε ένα συμπόσιο. Το επόμενο μεγάλο συνέδριο γίνεται στην Βιέννη που δεν είναι πάρα πολύ μακριά από εδώ. Στη Βιέννη περιμένουμε 800 άτομα. Παρακαλούμε να συμμετάσχετε.

Επίσης, εκδίδουμε ένα περιοδικό σε θέματα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών τρεις ή τέσσερις φορές το χρόνο, το οποίο έχει κυκλοφορία 20.000 τεμαχίων σε όλη την Ευρώπη. Ετοιμάζουμε μία Ασιατική έκδοση καθώς και μία Αμερικανική.

Τελευταία πραγματοποιήθηκε στρογγυλή τράπεζα με ανώτατα στελέχη προμηθειών όπου συζητήσαμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν στις επιχειρήσεις τους. Εκεί αποφασίσαμε ότι τα ερευνητικά προγράμματα προμηθειών θα πρέπει να ξεκινάνε από τις επιχειρήσεις και σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Τον επόμενο Μάιο στην Αριζόνα για πρώτη φορά θα κάνουμε ένα συνέδριο για πανεπιστημιακούς καθηγητές που ασχολούνται με προμήθειες. Περιμένουμε 300 έως 400 συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Φυσικά είμαστε δικτυωμένοι με πάρα πολλά στελέχη προμηθειών και διεθνείς οργανισμούς και έχουμε καθιερώσει ένα ευρύτατο πλέγμα συνεργασιών σε παγκόσμια βάση. Έχουμε επίσης αναπτύξει ένα πρόγραμμα ανταλλαγών για αγοραστές. Η εκπαίδευση στα σχολεία και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα σταδιακά γίνεται αναχρονιστική. Για αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε ανταλλαγές στελεχών με στόχο την εκπαίδευση τους και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Τελικά κάνουμε ανταλλαγές σε τεχνογνωσία. Για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις δραστηριότητες της IFPMM έχουμε μία μικρή Γραμματεία στην Ολλανδία με την οποία συνεργάζομαι.

Τώρα θα σας αναφέρω παρατηρήσεις μου και εμπειρίες όσον αφορά την λειτουργία των προμηθειών.

Ως γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών έχω την ευκαιρία να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο και να παρακολουθώ όλα τα συνέδρια και συμπόσια. Συζητώ με διευθυντές επιχειρήσεων και διευθυντές προμηθειών και έτσι ενημερώνομαι και παρατηρώ τις εξελίξεις.

Ο σημερινός κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ άνθρωποι δεν μπορούν να το κατανοήσουν. Προσπαθούν να το αποφύγουν γιατί μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη θέση τους. Πολλές από τις αλλαγές επηρεάζουν το σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον και όχι μόνο το περιβάλλον των προμηθειών. Είναι τόσες πολλές οι αλλαγές που είναι δύσκολο να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει συγχρόνως. Οι αλλαγές είναι τεχνολογικές, πολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και, ειδικά, σε συστήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν μία πολύ μεγάλη επιρροή στην λειτουργία των προμηθειών και στην λειτουργία του εφοδιασμού. Ποιες είναι όμως οι τεχνολογικές αλλαγές;

Η πληροφοριακή τεχνολογία παρέχει νέα υποστήριξη στην τεχνολογία των προμηθειών και έχει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες και επηρεάζει την επικοινωνία μέσα και μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών, με τρόπους τους οποίους ποτέ στο παρελθόν δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Τα παραδοσιακά έντυπα τα οποία χρησιμοποιούμε στις προμήθειες ταχύτατα αντικαθίστανται από fax και από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μέσω δορυφόρων. Δεν θα μιλήσω για το EDI και τις ειδικές γραμμές επικοινωνίας που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων.

Προηγμένα συστήματα υπολογιστών υποστηρίζουν τις επικοινωνίες και διευκολύνουν την λειτουργία των προμηθειών. Οι νέοι τρόποι επικοινωνίας-επεξεργασίας πληροφοριών μέσω υπολογιστών διευκολύνουν τον διευθυντή προμηθειών να επεκτείνει τις πηγές προμηθειών του και να επικοινωνήσει με όλο τον κόσμο γρήγορα και φθηνά. Έχει αποδειχθεί πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η επικοινωνία με αυτό τον τρόπο είναι πολύ φθηνότερη από το να ταξιδεύει κανείς.

foto redsoc curso4 aΟι πολιτικές αλλαγές έχουν τεράστιες επιπτώσεις στις παραδοσιακές εμπορικές οντότητες που υπήρχαν μέχρι τώρα. Ο κόσμος έγινε μικρότερος λόγω των μέσων επικοινωνίας και από την άλλη πλευρά η εμπορική αγορά έχει γίνει μεγαλύτερη λόγω του ότι πολλές χώρες άνοιξαν τα σύνορά τους. Νέες πηγές αγορών έχουν εμφανιστεί παντού. Πάρα πολλά στελέχη προμηθειών πραγματικά εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται. Πάρα πολλές αλλαγές είναι μπροστά μας, οι οποίες θα προέλθουν από τους νέους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την συμφωνία NAFTA, την συμφωνία GATT, καθώς επίσης νέες τεχνοοικονομικές αλλαγές που συμβαίνουν στην Ασία και σε άλλα μέρη του κόσμου. Όλες αυτές oι αλλαγές πρέπει να θεωρηθούν σαν θετικές εξελίξεις και θα έχουν σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορίου. Έτσι θα μπορέσουν να διευκολύνουν τον Διευθυντή Προμηθειών και Εφοδιασμού να κάνει μία πιο διεξοδική έρευνα σε παγκόσμια βάση των πηγών προμηθειών.

Το τελευταίο θέμα που θέλω να τονίσω είναι το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Παρατηρώ ότι, εκτός από τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, καινούργιες προκλήσεις παρατηρούνται στο χώρο των προμηθειών οι οποίες προέρχονται από νομοθεσία που σχετίζεται με το περιβάλλον. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία σχετίζονται με απόβλητα, υπόλοιπα πρώτων υλών και εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείται. Πρέπει αυτά τα θέματα να επιλυθούν με συνεργασία μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών. Εδώ υπάρχει μία πολύ μεγάλη δυνατότητα και ευκαιρίες για τους ανθρώπους των προμηθειών. Ο αγοραστής στο μέλλον πρέπει να διασφαλίζει όταν αγοράζει κάτι, ο προμηθευτής να παίρνει πίσω ότι απομένει και αυτό να συμπεριλαμβάνεται στην σύμβαση προμήθειας.

Τώρα θα εκθέσω μερικά συμπεράσματα. Οι αλλαγές που ανέφερα έχουν μία μεγάλη επίπτωση στα καθήκοντα του διευθυντή προμηθειών. Για παράδειγμα ο διευθυντής προμηθειών εμπλέκεται σε όλες τις παραγωγικές λειτουργίες μίας επιχείρησης που προσθέτουν αξία. Για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν εννοώ ότι ο υπεύθυνος προμηθειών εμπλέκεται από την φάση της παράδοσης των πρώτων υλών, στη μεταφορά του υλικού, στην παραγωγή του, στον έλεγχο ποιότητας και στην μεταφορά μου μέχρι και τον τελικό καταναλωτή. Η εμπλοκή των προμηθειών συνεχώς αυξάνεται ίσως όχι σε όλες τις επιχειρήσεις αλλά στις περισσότερες επιχειρήσεις. Πολλές λειτουργίες των επιχειρήσεων συνεχώς αναπτύσσονται. Ιδίως σε νέα προγράμματα χρειάζεται πλέον η συνεργασία τμημάτων προμηθειών, μελετών, σχεδιασμού, ποιοτικού ελέγχου και παραγωγής.

Τα αποτελέσματα λειτουργίας αυτών των ομάδων προγραμμάτων που αποτελούνται από πολλές λειτουργίες της επιχείρησης είναι πολύ σημαντικές και μειώνουν το κόστος προϊόντων κατά πολλά εκατομμύρια δολάρια. Μπορείς να αγοράσεις ένα υλικό τέσσερις φορές πιο ακριβά από ότι στο παρελθόν και παρόλα αυτά η επιχείρηση να έχει μεγάλο όφελος. Μία νέα έννοια η οποία έχει αναπτυχθεί κυρίως στην Αμερική είναι ο υπολογισμός του ολικού κόστους ιδιοκτησίας. Η έννοια είναι κάτι νέο το οποίο εμφανίζεται σιγά σιγά μπροστά μας και έχει πολύ σημαντικές επιδράσεις. Ένα παράδειγμα του ολικού κόστους ιδιοκτησίας μπορώ να δώσω. Κάποιος ήθελε να αγοράσει ειδικό επιστημονικό εξοπλισμό, είχε δύο προσφορές, εκ των οποίων η μία είχε τιμή τη μισή της άλλης επομένως, όλοι είπαν ότι πρέπει να αγοράσει το υλικό με τη χαμηλότερη τιμή. Αλλά από και πέρα το κόστος συντήρησης του φθηνού εξοπλισμού ήταν τόσο μεγάλο που εύκολα έπρεπε να προτιμήσει κανείς το πιο ακριβό. Μέσα σε ενάμισυ ή δύο χρόνια μπορούσες να καλύψεις τη διαφορά κόστους.

Η λειτουργία των προμηθειών από καθαρά διαχειριστική που ήταν παραδοσιακά γίνεται πραγματικά μία στρατηγική λειτουργία και μία λειτουργία ανωτάτου επιπέδου της επιχείρησης, αυτό συμβαίνει παντού και αυτό προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες για αυτούς που ασχολούνται με τη λειτουργία των προμηθειών τις οποίες πρέπει και να εκμεταλλευθούν.

Αν δεν το κάνετε, να είστε βέβαιοι ότι, κάποια άλλη λειτουργία σχετική μέσα στην επιχείρηση θα αναλάβει το στρατηγικό ρόλο σας και σαν παράδειγμα σας αναφέρω τη λειτουργία των logistics και την λειτουργία της συντήρησης των εγκαταστάσεων. Αυτές οι δύο λειτουργίες πραγματικά ανήλθαν στην ιεραρχία διότι απλά η λειτουργία των προμηθειών, οι υπεύθυνοι των προμηθειών δεν πήραν την ευκαιρία. Πάντα περίμεναν το διευθυντή ή τον γενικό να τους πει τί να κάνουν.

Πάντως αυτό δεν συμβαίνει από μόνο του. Χρειαζόμαστε τελείως διαφορετική εκπαίδευση. Θέλουμε ανθρώπους πολύ υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Ατυχώς η εκπαίδευση και η μόρφωση των στελεχών προμηθειών δεν συμβαδίζει με τις αλλαγές που συμβαίνουν σε διεθνή επίπεδα. Η έλλειψη λοιπόν στελεχών προμηθειών και η έλλειψη εκπαίδευσης είναι μία μεγάλη ευκαιρία την οποία πρέπει να εκμεταλλευθούν τα πανεπιστήμια και το Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών. Πρέπει λοιπόν τα στελέχη προμηθειών να διασφαλίσουν ότι η εκπαίδευση και η εξειδίκευση σε θέματα προμηθειών είναι στο επίπεδο που χρειάζεται. Σας δίνω λοιπόν αυτές τις τελευταίες συμβουλές. Εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που δίνει αυτή τη στιγμή το επάγγελμα, ετοιμαστείτε για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις. Στο σημείο αυτό το Ινστιτούτο Προμηθειών μπορεί να σας βοηθήσει και ιδιαίτερα οι σχέσεις του με τα πανεπιστήμια.

 

F. J. Κ RAKER - Διεθνής Ομοσπονδία Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών, IFPMM, Ρ.Ο Box 289 ,1860 Ag Bergen, The Netherlands

* Απόδοση στα Ελληνικά από τον Λ. Λάιο

Πηγή: Σύγχρονη Διοίκηση Προμηθειών-Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών-Εκδόσεις Παπαζήση, 1995

Rate this item
(0 votes)
Hellenic Purchasing Institute

Ανεξάρτητος Μη Κερδοσκοπικός - Μη Πολιτικός - Μη Συνδικαλιστικός Οργανισμός με σκοπό την βελτίωση της Διοίκησης Αγορών,Προμηθειών & Εφοδιασμού. Εκπρόσωπος του International Federation of Purchasing & Supply Management στην Ελλάδα.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top