MonMar11

Εφαρμογή της Διαχείρισης Υλικών στις Επιχειρήσεις (Μέρος Β΄)

Γενικά υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης του συνολικού κόστους, σε τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις.

Η αγορά έχει το δικό της δυναμισμό, αρκετές Α' Ύλες είναι χρηματιστηριακά αγαθά και οι τιμές τους διαμορφώνονται διεθνώς πολλές φορές από αστάθμητους παράγοντες πέραν από το δικό μας έλεγχο. Αυτό που μένει είναι να παρακολουθούμε τις τάσεις, της αγοράς και να αποκομίζουμε κάποια μικρά ή μεγάλα οφέλη από κάποιες σωστές προβλέψεις μας. Όμως ο τρόπος αγοράς, συσκευασίας, μεταφοράς είναι σχεδόν εξ’ ολοκλήρου, κάτω από τη δική μας επιρροή, μπορεί και πρέπει να τον ψάξουμε και να τον τροποποιήσουμε ανά υλικό προς την κατεύθυνση που μας συμφέρει. Ξέρω ότι αυτό, δεν είναι πάντα τόσο εύκολο στην εφαρμογή του όσο ακούγεται. Πολλές φορές ένας διαφορετικός τρόπος συσκευασίας / παραλαβής μπορεί να δημιουργεί δυσκολίες ή και πρόσθετα κοστολόγια στην παραγωγή ή σε κάποιο άλλο τμήμα ή να επιβάλλει κάποια επένδυση σε αποθηκευτικούς χώρους π.χ. δεξαμενές αλλά αν υπάρχει συνολικό κέρδος για την επιχείρηση πρέπει να βρίσκονται τρόποι για να ξεπερνιούνται οι αντιρρήσεις και οι δυσκολίες και να εφαρμόζονται οι αλλαγές.

Μελετήστε σωστά και σ’ όλες τις λεπτομέρειες το κύκλωμα αγοράς διακίνησης αποθήκευσης των Α' Υλών, ή των υλικών συσκευασίας και μεθοδεύσετε τις αλλαγές. Αν έχετε ενδοιασμούς και αμφιβολίες, δείτε
τί κάνει ο Ανταγωνισμός. Όσο κι αν τον υποτιμάτε, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά πράγματα μπορείτε να μάθετε, αν προσέξετε, μελετήσετε και προβληματιστείτε για τις πηγές προμήθειας και τους τρόπους διακίνησης που χρησιμοποιεί.

Ένας άλλος τομέας χρυσωρυχείο, από τον οποίο μπορείτε να αποκομίσετε σημαντικά οφέλη, είναι οι προδιαγραφές Α’ Υλών και Υλικών Συσκευασίας που χρησιμοποιούμε. Πολλές φορές μάλιστα, σε κρίσιμα υλικά πέραν από τις όποιες προδιαγραφές, υπάρχει ο θεσμός του εγκεκριμένου Προμηθευτή ή Προμηθευτών από τους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράζουμε.

Είναι πολύ βασικό περιοδικά, να υπάρχει επαναξιολόγηση και των 2 τομέων.

Στην εποχή μας, η τεχνολογία προχωρά πολύ γρήγορα, κάποιες μικρές τεχνολογικές εξελίξεις που γίνονται σχεδόν κάθε μέρα, πολλές φορές περνούν απαρατήρητες, αλλάζουν όμως τα δεδομένα πολλές φορές προς το καλύτερο τόσο ποιοτικά, όσο και κοστολογικά. Οι αλλαγές αυτές, μπορεί να έγιναν στη δική μας παραγωγική διαδικασία ή μπορεί να έγιναν στους Προμηθευτές μας ή στους ανταγωνιστές των m downloadΠρομηθευτών μας με τους οποίους δεν συνεργαζόμαστε. Και σ’ αυτό το τομέα, η παρακολούθηση του ανταγωνισμού είναι συνήθως ένα καλό ξυπνητήρι, γιατί κακά τα ψέματα πολλές φορές τα συστήματα μας βολεύονται πάνω στα κεκτημένα κι εφησυχάζουν. Πολλές φορές, είναι απίστευτο πόσα τέτοιου είδους μηνύματα έρχονται και κτυπούν την πόρτα μας, ή σαν ενημέρωση με περιοδικά & φυλλάδια, είτε με τους ίδιους τους Προμηθευτές, που προσπαθούν να τα προωθήσουν. Κι όμως, μέσα στο φόρτο εργασίας και τα καθημερινά προβλήματα, περνούν απαρατήρητα και μένουν ανεκμετάλλευτα. Πρέπει να υπάρχουν ευαίσθητες κεραίες στα τμήματα Αγορών & Παραγωγής, που να κοιτάζουν και να ψάχνουν προς τη κατεύθυνση αυτή.

Γνωρίζω ότι υπάρχουν δυσκολίες, κάποτε χρονοβόρες διαδικασίες δοκιμής και έγκρισης, αρκετές φορές πραγματική αδυναμία διάθεσης χρόνου για δοκιμή / αξιολόγηση, πέραν από οποιεσδήποτε φυσιολογικές αδράνειες, αλλά πρέπει να στηριχθεί, να τονωθεί και να ενθαρρυνθεί, κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πραγματικά αξίζει το κόπο.

Ένα άλλο σημείο που θέλει προσοχή, πάντα μιλώ για βασικές Α' Ύλες, είναι το συνολικό πραγματικό κόστος, αντί της τιμής αγοράς. Είναι ένα σημείο, που πρέπει να προσέξουν και να αξιολογήσουν κυρίως οι Αγοραστές, σε συνεργασία με τα τμήματα παραγωγής. Πολλές φορές, υλικά τυπικά εντός προδιαγραφών, λόγω διαφορών σε δευτερεύοντα χαρακτηριστικά, ή τρόπο παραγωγής, παρουσιάζουν διαφορετική ανάλωση ή συμπεριφορά στην παραγωγική διαδικασία ή οδηγούν σε περισσότερες φύρες, είτε επιβραδύνουν και επιβαρύνουν κοστολογικά την παραγωγική διαδικασία. Αν η διαφορά είναι αξιόλογη, συνήθως πέφτει στην αντίληψη της παραγωγής, στις περιπτώσεις αλλαγής Προμηθευτών ή εναλλαγής υλικών από ένα Προμηθευτή σε άλλον, χωρίς πάντα να εξωτερικεύεται.

Δυο λόγια τώρα, για 2 μεγάλα θέματα της Διαχείρισης Υλικών, που αφορούν το χρηματοοικονομικό κόστος: τα Αποθέματα και τους Όρους Πληρωμής, τους οποίους χρησιμοποιούμε στις αγορές μας.

Τα Αποθέματα, είναι πιο κλασικό σαν θέμα, έχει απασχολήσει πολύ τη βιβλιογραφία, εδώ και πολλά χρόνια, με πάρα πολλά μοντέλα προσδιορισμού του βέλτιστου αποθέματος, ιδανικής παραγγελίας, κλπ. Στη χώρα μας σήμερα, όπου τα επιτόκια είναι υψηλά και έχουμε υψηλό κόστος χρήματος, ο έλεγχος των αποθεμάτων επιβάλλεται ακόμα περισσότερο. Όποιο μοντέλο και να χρησιμοποιήσετε, το τελικό αποτέλεσμα κατά τη γνώμη μου εξαρτάται από την ακρίβεια των στοιχείων με τα οποία θα το τροφοδοτήσετε.

Στο κλάδο των καταναλωτικών αγαθών το στοιχείο της ζήτησης ή αν προτιμάτε των διακυμάνσεων της αγοράς και των πωλήσεων είναι το πιο δύσκολο να προσδιορισθεί. Η ακρίβεια αυτής της πρόβλεψης είναι που θα καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα σας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Είναι θέμα πολιτικής της Εταιρείας, για το ποιος έχει την ευθύνη αυτών των προβλέψεων, τμήμα Πωλήσεων , το τμήμα Marketing, το τμήμα προμήθειας Υλικών ή κάποια ομάδα που αποτελείται από στελέχη των τμημάτων αυτών.

Εκείνο που μετρά για το αποτέλεσμα, είναι να έχουμε όσο το δυνατόν σωστότερες προβλέψεις με μικρές αποκλίσεις και διακυμάνσεις. Είναι μεγάλο θέμα, δεν θα σταθώ περισσότερο. Το ανέφερα για να τονίσω μια άλλη οπτική γωνία. Τα αποθέματα επηρεάζουν το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας, δημιουργούν όμως παράλληλα και οφειλές προς τους Προμηθευτές.

MBA Materials Management

Η πιο πλήρης εξίσωση για το κεφάλαιο κίνησης είναι: λογ/σμοί πληρωτέοι κυρίως οφειλές προς Προμηθευτές μας, (μείον κόστος αποθεμάτων, μείον λογ/σμοί εισπρακτέοι από Πελάτες μας) για να μην υπάρξει παρανόηση, δεν διαφωνώ με την πολιτική παρακολούθησης των αποθεμάτων με ξεχωριστούς δείκτες, π.χ. 1 - 2 βδομάδες στοκ στις μεγάλες Α' Ύλες, 1 μήνα στις υπόλοιπες κλπ.

Αυτό είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία και την παρακολούθηση οποιοσδήποτε συστήματος. Είναι όμως πιστεύω απαραίτητο, μία φορά τον χρόνο, να προβληματιζόμαστε σαν Διαχείριση Υλικών, αν το ύψος αποθεμάτων και oι όροι πληρωμής των προμηθευτών μας, εξακολουθούν να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες της Εταιρείας μας.

Σίγουρα, μπορούμε να επιμηκύνουμε τους όρους πληρωμής μας, αλλά αυτό, δεν είναι χωρίς κόστος. Αν το χρηματοοικονομικό κόστος των προμηθευτών μας είναι μεγαλύτερο από το δικό μας, τότε το τελικό αποτέλεσμα στο συνολικό κόστος θα είναι χειρότερο. Αν η επιχείρησή μας, αντιμετωπίζει στενότητα κεφαλαίων κίνησης και είναι κοντά στα όρια της δανειοληπτικής της ικανότητας, τότε ίσως να μην έχουμε άλλη επιλογή. Αν αντίστροφα, έχουμε ένταση ανταγωνισμού και πρέπει να συμπιέσουμε το κόστος και τις τιμές μας, τότε μπορεί να γίνουν διαφορετικοί χειρισμοί. Επειδή υπάρχει αρκετός δυναμισμός και κινητικότητα, που μπορεί να μεταβάλλουν μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα τα δεδομένα, καλό θα είναι, να επανεξετάζεται η πολιτική μας για τα Αποθέματα και τους Όρους Πληρωμής, κάθε χρόνο.

Θα κλείσω συνοψίζοντας ότι η Διαχείριση Υλικών είναι ένας τομέας με μεγάλη σπουδαιότητα. Έχει από τη φύση του πολύ κινητικότητα και δυναμισμό, χρειάζεται καλά καταρτισμένα στελέχη, που θα βάλουν τους σωστούς στόχους και με μεθοδικότητα, ορθολογική διαχείριση, χωρίς δογματισμούς θα επιτύχουν τους στόχους τους, για το καλό της επιχείρησης.

 

Καράκης Η.

Πηγή: Σύγχρονη Διοίκηση Προμηθειών-Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών-Εκδόσεις Παπαζήση, 1995

Rate this item
(0 votes)
Hellenic Purchasing Institute

Ανεξάρτητος Μη Κερδοσκοπικός - Μη Πολιτικός - Μη Συνδικαλιστικός Οργανισμός με σκοπό την βελτίωση της Διοίκησης Αγορών,Προμηθειών & Εφοδιασμού. Εκπρόσωπος του International Federation of Purchasing & Supply Management στην Ελλάδα.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top