MonMar18

Προμήθειες: Επίκαιρη Παράθεση Σημείων Σύγχρονης Πρακτικής

Στην εισήγηση παρουσιάζονται κανόνες Management των αγορών και διαχείρισης υλικών, καθώς και πρακτικές που εφαρμόζονται σε ελληνικές εταιρίες που έχουν εξαπλωθεί σε ξένες χώρες και η εξ αυτών εμπειρία, η οποία προβάλλει μέσα από σχετικά δημιουργικά πρότυπα, με συγκεκριμένους κανόνες και στόχους.

Αρχίζω με μία δογματική αμερικάνικη παραδοχή των 5Μ-Material, Management, Man, Machine, Money, το A και το Ω της επιτυχίας μιας οικονομικής, παραγωγικής μονάδας. Αν σταθούμε για λίγο σ ’αυτά και τα επισκοπήσουμε σε κάποιο βάθος, τότε σίγουρα θα εκτιμήσουμε την εφ’ όλων επικυριαρχία των Προμηθειών και της Διαχείρισης Υλικών.

Διατρέχουμε την εποχή των Managers. Σταδιακά και με επιβαλλόμενο, επιταχυνόμενο ρυθμό, αρεστό ή μη, περιορίζονται οι προσωποπαγείς, οικογενειακές διοικήσεις Α.Ε., τίθενται στο περιθώριο μουχλιασμένα συστήματα «Management», όπου η επιτυχία των διασφαλίζεται είτε κατ’ ένστικτο είτε απλή τύχη είτε ατομικό αισθητήριο είτε ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα των ατόμων. Ήδη αναγνωρίζονται οι Managers, που αναλαμβάνουν αυτοί τα διοικητικά ηνία και oι οποίοι λογοδοτούν απ’ ευθείας στη Διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Μετόχους μιας εταιρίας. Νέες «βεντέτες», νέοι «stars» γεννώνται. Αυτοί αποτελούν όπως αποδεικνύεται τη διάδοχο κατάσταση του μέλλοντος, όπως αυτή αποδεικνύεται αναγκαία. Τα συστήματα διοίκησης «μαϊμούδες» οδεύουν προς εξαφάνιση.

Όταν στις μέρες μας διεθνώς, περίπου το 60% των όλων εισπράξεων μιας βιομηχανικής επιχείρησης δαπανώνται για τις Προμήθειες, καθίσταται προφανής η σημασία ύπαρξης ενός καλού, επιτυχημένου Manager των Προμηθειών και της Διαχείρισης Υλικών. Έχουμε υψηλές απαιτήσεις από αυτούς, που επιβάλλουν να είναι κάτοχοι υψηλών προδιαγραφών προσόντων, για να αποδώσουν αποκλειστικά αυτοί υψηλά οφέλη σε συγκεκριμένο σύνολο. Αισθανόμαστε ότι αυτό αναγνωρίζεται και σύντομα θα έχουμε μία καθολική αποδοχή των παραπάνω αρχών, όχι μόνο διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, όπου κάποια υστέρηση επί του θέματος παρουσιάζεται.

Ευχαρίστως σημειώνουμε, ότι σήμερα στην Ελλάδα, μετά τη δημιουργία ελληνικών ομίλων επιχειρήσεων και την εξάπλωσή τους σε ξένες χώρες, αρχίσαμε να αποκτούμε πλέον την πρακτική κι όχι μόνο τη θεωρητική άποψη της ολικής υποστήριξης των Προμηθειών και της Διαχείρισης Υλικών, σε σύνολο παραγωγικών συγκροτημάτων ενεργοποιούμενων σε διάφορες χώρες.

investorsΤα ως άνω, έντονα διαβιούμε καθημερινά στην Αθήνα, στον όμιλο «Πάνος Ζερίτης», τον οποίο συγκροτούν τέσσερεις, πλήρεις χαρτοποιητικές μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας χάρτου, εγκατεστημένες σε Ελλάδα, Αίγυπτο και Ουγγαρία. Μεγάλος βοηθός μας, η εξελιγμένη, σύγχρονη τηλεματική. Βρισκόμαστε σε μία συνεχή on line επικοινωνία όλων των μονάδων, με εφαρμογή επιλεγμένων, μελετημένων μεθόδων, όχι μόνο για τις Προμήθειες και τη Διαχείριση Υλικών αλλά και για ότι άλλο απαιτεί το σύγχρονο management. Καταβάλλεται ειδική προσπάθεια προώθησης της χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης, της τηλεργασίας, της εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες και συστήματα διοίκησης, της ενίσχυσης της βιομηχανικής και τεχνολογικής παραγωγής και της σύνδεσης της τεχνολογίας, έρευνας και βιομηχανίας.

Αναφερόμενοί σε μια βιομηχανική επιχείρηση με εξάπλωσή όμοιων ή παρόμοιων παραγωγικών δραστηριοτήτων της σε πολλά σημεία της αυτής χώρας, όπως και σε άλλα άλλων κρατών, συνιστούμε την κατά τα Αμερικάνικα πρότυπα, δημιουργία ενός κεντρικού φορέα πραγματοποίησης στο σύνολο, της προμήθειας των βασικών πρώτων υλών και των τεχνολογικών εξοπλισμών, διασφαλίζοντας έτσι ποικιλία πλεονεκτημάτων.

Με το συγκεντρωτικό αυτό σύστημα διασφαλίζονται: χαμηλότερο κόστος αγορών, μεγαλύτερες εκπτώσεις ένεκα υψηλού όγκου, χαμηλότερο κόστος μεταφοράς, αποτελεσματικότερη και ορθότερη ύπαρξη αποθεμάτων κάλυψης των εργοστασίων, διευκόλυνση του ελέγχου του τρόπου αγορών του ομίλου, προσφορά από προμηθευτές καλλίτερων υπηρεσιών, διευκόλυνση των προμηθευτών, μικρότερη απασχόληση προσωπικού, λιτότερες επισκέψεις, λιγότερες φορτώσεις, λιγότερα δικαιολογητικά, λιγότεροι λογαριασμοί, λιγότερη παρακολούθηση που επηρεάζουν όλα θετικά τις αγορές της εταιρίας, μικρότερος αριθμός παραγγελιών για το αυτό είδος, καλύτερος έλεγχος ουσιαστικών, κύριων αγορών. Πλεονεκτήματα απίθανα θετικής αποτίμησης.

Αποδεχόμαστε την εκάστοτε κατά χώρα και περιφέρεια τοπική αγορά για κάλυψη αναγκών βοηθητικών υλών, αναγνωρισμένων και αποδεκτών τεχνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως και τη δημιουργία μιας κοινής όλου του ομίλου Τράπεζας Πληροφοριών (Data Bank), προς εξυπηρέτηση όλων των μονάδων των συνιστώντων ένα συγκρότημα. Μακροπρόθεσμα δύναται να προβλεφθεί σύνδεση αυτής με μία Ευρωπαϊκή Data Bank. Έτσι διευκολύνεται κανείς σας ορθές εκτιμήσεις και αποτιμήσεις των cost benefits και της ενδεχόμενης δημιουργίας κάποιου depot για τη διακίνηση βασικών πρώτων υλών. Γιατί η διακίνηση υλών/υλικών ενός παραγωγικού συγκροτήματος, εξαπλωμένου σε διάφορες χώρες, άγει στη μελέτη και απόφαση καθιέρωσης ενός κέντρου αποθήκευσης και διακίνησης, με πλήρη στήριξη ενός σοβαρού μηχανογραφικού συστήματος, αντί της διατήρησης πολλών εγκατεσπαρμένων μονάδων.

Ιδιαίτερα σε μια περίοδο, όπως η σημερινή, οικονομικής ύφεσης και δυσπραγίας και αδύναμου βαλαντίου καταναλωτών, προβάλλει στην αγορά έντονος ο ανταγωνισμός των παραγωγών/προμηθευτών, υπαγορεύοντας και τον έντονα απαιτητέο, προθεσμιακό διακανονισμό, τη διευκόλυνση τακτοποίησης και εξόφλησης οφειλών των πωλούμενων προϊόντων. Τούτο επιβάλλει κατ’ ανάγκη, την ιδιαίτερη διαπραγμάτευση και τον ανάλογο προθεσμιακό διακανονισμό, με τους ευνοϊκότερους, δυνατούς όρους των αγοραζομένων και διακινούμενων πρώτων υλών, οι οποίες εισάγονται κυρίως από το εξωτερικό. Όσο ποτέ άλλοτε οι σημερινές συνθήκες επιτάσσουν να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ ενημερωμένοι για όλα, ώστε οι επιλογές μας να είναι επιτυχείς ή τουλάχιστον μη επιζήμιες. Το νόμισμα είναι ένα από τα διαπραγματεύσιμα στοιχεία μιας συμφωνίας, έργο όχι πολύ δυσχερές, ένεκα της μέχρι σήμερα ιδιάζουσας θέσης της ελληνικής δραχμής και της ελεγχόμενης ισοδυναμίας της έναντι των ξένων νομισμάτων. Βέβαια δεν πρέπει να αγνοείται και η ισχύ ου σα δυνατότητα δανεισμού σε ξένο νόμισμα. Επίσης η παρακολούθηση των εξελίξεων οικονομικών δεικτών διεθνούς εμβέλειας, βοηθά στη δημιουργία μιας σαφέστερης, διευρυμένης εικόνας πλαισίου, εντός του οποίου μπορούμε να διακινηθούμε.

M Testimonials lead imageΤα τελευταία χρόνια, για περιβαλλοντικούς κυρίως λόγους, διαδίδεται ανά τον κόσμο η περισυλλογή και η ανακύκλωση των διαφόρων στερεών αποβλήτων, βασικά χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί. Ας σημειωθεί εδώ, ότι η χαρτοποιία από γένεση της είναι ο πρόδρομος της ανακύκλησης. Φέρουσα τον τίτλο της βιομηχανίας της ανακύκλησης, ανέκαθεν είναι αυτή που εφαρμόζει την ανακύκλωση, που έδωσε τη μεγάλη ώθηση στην τεχνολογική εξέλιξή της. Για τη χαρτοποιία η ανακύκληση είναι παλιά όσο είναι και νέα. Κάποιοι διατείνονται, ότι οι αρχές της, κατά κάποια μορφή, ξεκινούν μέσα από το 1200.

Στον κύκλο προμηθειών πρώτων υλών, αποδεκτές οι επιβαλλόμενες εκ της περισυλλογής για ανακύκλωση πρώτες ύλες. Στην Ελλάδα παρουσιάζεται μία υστέρηση στον τομέα αυτό, η οποία αφορά όχι μόνο τη σωστή διαλογή για προσφορά αλλά την όλη ορθή οργάνωση του κυκλώματος, που σε πολλές φάσεις του στηρίζεται ή σε εμπειρικές ή κερδοσκοπικές ή ιδεολογικές ή πολιτικές ή αλαζονικές ή τοπικές διαδικασίες. Στις υποχρεώσεις των υπευθύνων των προμηθειών είναι, να συμβάλλουν αυτοί, ώστε να ορθοποδήσει ένα εθνικά καθιερωμένο σύστημα περισυλλογής-ανακύκλωσης και να κατατεθούν σ’ αυτό γνώσεις και εμπειρίες και ν’ αποφευχθούν ξαφνιάσματα εισαγομένων, ανεπιτυχών και μη πρακτικής ουσίας συστημάτων. Ο κάθε υπεύθυνος, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να προσφέρει πολλά και όχι να υποταχθεί στις επιταγές του «συρμού». Να μην αφήσει ελεύθερο το χώρο στη δράση των άσχετων και των καιροσκόπων.

Μια νέα πρόσθετη δυσκολία για τον υπεύθυνο των Προμηθειών, είναι οι κανόνες που κι αυτοί πηγάζουν από περιβαλλοντικές επιταγές (σωστές ή όχι) και που υπαγορεύουν τη χρήση πρώτων υλών συγκεκριμένων μεθόδων παραγωγής, καθορισμένων χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων και υψηλοτέρων τιμών. Οι τάσεις αυτές άρχισαν να διαδίδονται και σταδιακά να επεκτείνονται από χώρα σε χώρα ή έντονα να επηρεάζουν και να προβληματίζουν την εξαγωγική βιομηχανία μιας χώρας, η οποία έχει σημαντικές εξαγωγικές βλέψεις. Κι αυτό σήμερα τείνει να γίνει ο κανόνας. Δεν βρίσκονται επί του παρόντος εύκολα προμηθευτές, οι οποίοι να πληρούν τέτοιες προϋποθέσεις πρώτων υλών.

Μια γενική διαπίστωση, συνέπεια του κρατούντος σήμερα τελωνειακού καθεστώτος, είναι η διαφυγή καταβολής δασμών και Φ.Π.Α., η οποία εκτιμάται σε μία ετήσια βάση σε ύψος μέχρι ενός τρισεκατομμυρίου δρχ. Τούτο δημιουργεί στον αγοραστή πρώτων υλών, τον νόμιμα κινούμενο, ένα πρόσθετο πρόβλημα στη διαμόρφωση ανταγωνιστικού κόστους προμήθειας υλών και στην επιβολή πρόσθετων προσπαθειών και ελιγμών. Το «λαθρεμπόριο» σας εισαγωγές καλύπτει και τρίτες χώρες και κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσα στις δυσκολίες που προβάλλονται στην προμήθεια πρώτων υλών, θα αναφέρουμε κι αυτές που γεννώνται με την επιθυμία μας ν’ αποκτήσουν τα προϊόντα μας το οικολογικό σήμα (ECO LABEL). Ήδη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχουν αποφασισθεί ο κανονισμός και οι προδιαγραφές για τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων, στο στάδιο οριστικής απόφασης βρίσκονται διάφορα είδη ως και τα χαρτομάντιλα, χάρτης υγείας και ρολλοί κουζίνας κι άρχισε ήδη η επεξεργασία για copying και fine papers. Ετοιμάζεται δε η υποβολή προτάσεων, διαβάζω στην αγγλική ως η διακήρυξη, για flowers and pot plants, motor oils, furniture cleaning agents/polishes, converted paper products (envelopes, school books etc.), shopping bags, cleaning agents (other than laundry detergents), cars, furniture, bed matresses, personal hygiene products, lubricants, rubbish bags, batteries. Στο έργο της ελληνικής αντιπροσωπείας, η οποία συμμετέχει σης σχετικές συζητήσεις, πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή και μεγάλη προσπάθεια ώστε —χωρίς να τίθεται η Ελλάδα στο περιθώριο και εκτός της Κοινοτικής Προσπάθειας— με τη μικρή δύναμη ψήφων που διαθέτει (5 επί συνόλου 73) να επηρεάζει αποτελέσματα, που να μην είναι στραγγαλιστικά για την ελληνική βιομηχανία. Σημειώνουμε ότι η ΕΟΚ προβλέπει ποσοστό μόνο 10-15% των προϊόντων που εντάσσονται στην κατηγορία των χαρτομάντιλων να καταφέρουν να λάβουν το Eco Label. Διαπιστώνεται ότι και στις προτάσεις αποφάσεων Eco Label υπεισέρχονται τα εθνικά και σοβινιστικά συμφέροντα, που μεγάλες χώρες βιομηχανικά προηγμένες χώρες προωθούν. Επίσης, το έργο είναι άμεσου ενδιαφέροντος οικονομικών συμφερόντων χωρών εκτός ΕΟΚ, οι οποίες μετέρχονται διάφορα μέσα παρέμβασης.

m csm Header Media our management header c63c09c872

Οι επιβαλλόμενες προδιαγραφές αναγκάζουν τους αγοραστές στην καθιέρωση μιας επιλεκτικής συνεργασίας με προμηθευτές και μάλιστα ενίοτε, προμηθευτές μιας συγκεκριμένης χώρας. Η ελληνική βιομηχανία κατά κλάδο και παραγωγή πρέπει να σταθμίσει τα θετικά και τα αρνητικά του θέματος και να ενεργοποιηθεί κατάλληλα. Ο θεσμός του ISO (πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ενός προϊόντος) εξαπλώνεται με ρυθμό ηπιότερο του αρχικά προβλεφθέντος. Εφόσον όμως αποφασισθεί η ένταξη των προϊόντων μας σ’ αυτόν, τότε υποτασσόμαστε σε συγκεκριμένους περιορισμούς επιλογής προμηθευτών και περιοριζόμαστε σ’ αυτούς τους προμηθευτές, που ήδη έχουν ασπασθεί τους κανόνες παιχνιδιού του ISO, το οποίο αρκετοί εκμεταλλεύονται έντονα, αλλά ο αριθμός τους τείνει σταδιακά να περιοριστεί.

Στη δεκαετία που διατρέχουμε, η έννοια της Ολικής Ποιότητας αποτελεί σε διεθνές επίπεδο τον κεντρικό μοχλό ανάπτυξης και εξέλιξης των επιχειρήσεων. Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος απαιτεί προκαθορισμένες διαδικασίες, πρόσθετες επιστημονικές μεθόδους και τεχνικούς ελέγχους, καθώς και την καθολική αλλαγή νοοτροπίας των διοικούντων. Στα πλαίσια αυτά καλούνται ως φορείς αλλαγής τα στελέχη των προμηθειών, για να καθορίσουν νέες ενέργειες, νέες διαδικασίες, νέα επιλογή συνεργατών, με μικρή οικονομική επιβάρυνση του εγχειρήματος. Πρέπει να εγκαταλειφθεί ο παραδοσιακός τρόπος διοίκησης, συμπεριφοράς, νοοτροπίας. Η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής και μακροπρόθεσμη. Πρέπει να συμβάλλουμε στην τεχνική τεκμηρίωση της παραγωγικής διαδικασίας. Τα ποικίλα μέσα επικοινωνίας υποβοηθούν στην ανάπτυξη ομοίων ή παραπλήσιων συστημάτων σε ευρείες περιοχές διασποράς συγγενών ομοίων φορέων.

Κλείνοντας, ας επιτραπεί μία όχι ευχάριστη αναφορά σε κάτι ατελεύτητα ακανθώδες και από το χρόνο αλώβητο, σε μια αιώνια, διαχρονική, σε γκρο φόντο πορεία επίδοσης, που συνοδεύει τον κάθε υπεύθυνο των προμηθειών στο ενίοτε «αδικημένο ή παρερμηνευόμενο» έργο του. Είναι η μεγάλη προσπάθεια, που πρέπει να καταβληθεί για την προβολή και συντήρηση του κύρους και ήθους, της φήμης και του ονόματος, που από διάφορους, πολλούς ή λίγους, άκοντες ή εκόντες, βάλλονται και υποσκάπτονται. Αναφερόμαστε στους υπευθύνους μεγάλων επιχειρήσεων (και ομίλων και συγκροτημάτων και groups), οι οποίοι διαχειρίζονται αγορές αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δραχμών. Χρειάζεται μια πολύ προσεκτική, μια ειλικρινής επίταση προώθησης έργου. Εμπλέκονται συχνά, σε αντικρουόμενα συμφέροντα, ενίοτε εξωτερικά και ενίοτε εσωτερικά, προέλευσης προμηθευτών και μη, ίσως και κάποιων συνεργατών, αντίθετα μιας ορθολογιστικής, αποφασιστικής διαδικασίας και διεκπεραίωσης, συμπληγάδες για τον κάθε έντιμο «εργάτη» των προμηθειών. Πρέπει να καθιερώνει μελετημένες μεθόδους και μεθοδεύσεις, για να επιβάλλει να γίνει κατορθωτή η σχεδόν γενική, ολοσχερής αποδοχή των αποφάσεών του και η σχεδόν πλήρης αναίρεση της κάθε γέννας λασπολογίας. Το να πείσεις και καθιερωθείς και αποκτήσεις σεβαστό όνομα «διάρκειας», χρειάζεται πολύπλευρη πείρα και μία σκληρή και μακρά προσπάθεια.

Μερίκας Π.

Πηγή: Σύγχρονη Διοίκηση Προμηθειών-Ελληνικό Ινστιτούτο Προμηθειών-Εκδόσεις Παπαζήση, 1995

Rate this item
(0 votes)
Hellenic Purchasing Institute

Ανεξάρτητος Μη Κερδοσκοπικός - Μη Πολιτικός - Μη Συνδικαλιστικός Οργανισμός με σκοπό την βελτίωση της Διοίκησης Αγορών,Προμηθειών & Εφοδιασμού. Εκπρόσωπος του International Federation of Purchasing & Supply Management στην Ελλάδα.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Go to top